Over enige tijd vindt u hier informatie over BDSM voor mensen die niet zelf in BDSM zijn, maar er toch meer van willen weten. Misschien omdat een kind, partner of vriend heeft aangegeven in BDSM te zijn. Dit deel van de site zal geen expliciete foto's, tekeningen of tekst bevatten. Wij respecteren diegenen die niet in BDSM zijn op de manier waarop wij hopen dat zij ook respect voor ons hebben.

In due time you can find information about BDSM for those who have nothing with it themselves, but still would like to have more information about it. Maybe because they have a child, a partner or a friend that informed you about being in BDSM. This part of the site will not contain explicit material. We respect those who are not into BDSM in a way we hope they will respect us.

StarmasterX | info@starmasterx.com