Op 19-09-09 bood ik haar mijn collar aan

 

 

 

 On 19-09-2009 I offered her my collar

 

At the time I place this on the site, it has been a few months that I offered her my collar. During the lifestyle fair in Utrecht, I figured it was time. We were together for three months and there was no doubt in my mind that I wanted to continue with this slut. So during a smoke break (some habits die hard even with a whip in hand) I asked her and she was totally flabbergasted. She never expected it and cried as she said: “Yes Sir.”

From that moment on I questioned myself about how exactly to pursue this. About one month later we went to a local shop to search for a new collar and after that went to Antwerp for a session. It was obvious that – if we would find a suitable collar – it would be used for the first time that afternoon. I had been thinking about some sort of official D/s contract but somehow found it all a bit too formal and over the top. Besides I hadn’t prepared a real ceremony although I intended to use some sort of vows.

After the initial play to warm up I gave kim corner time to prepare herself; but also to give myself some time to think about those vows. It was than that it struck me that we should use the simple rules we used all along. And that what it was in the end: a short D/s contract with clear and simple rules that state all that has to be said.

From that day on kim has 3 duties, 3 rights and I have made her three promises. That’s all, and that’s fine with us.

Three duties (obligations)

 1. I expect my slave to always be open and absolutely honest to me.
 2. I expect my slave to always have full confidence in me.
 3. I do not want my slave to do things, of which she knows or expects that her Master doesn’t want her to do them.

Three basic rights

 1. She has the right to always ask me questions on any subject she chooses.
 2. She has the right to receive an answer to all these questions. She might not like the answer, or get one that doesn’t give any information, but she will get an answer.
 3. She has the right to be a good girl.

Three promises

 1. I will never betray her honesty and her trust. I will always be honest and sincere towards her and have faith in her.
 2. I will always – whenever she needs it – support her and help her and always be there for her.
 3. I will train her and teach her things to make her grow as a person as well as a slave. I will not give her assignments that are too difficult for her to handle. I will however search for her boundaries and stretch her limits, though at the same time always respect her safe words.

All these rules were already there even though we never put them in writing. Honesty and trust are the pillars on which this D/s was built and for the rest we go by my number one rule and motto in BDSM: Take care and have fun.

Als ik dit schrijf is het al weer een tijdje geleden dat ik haar mijn definitieve collar aanbood. Tijdens de beurs in Utrecht vond ik het lang genoeg. We waren nu 3 maanden samen en voor mij was er geen twijfel meer dat ik echt met haar verder wilde. Dus onder een rookpauze (sommige gewoontes sla je er niet zo maar uit) vroeg ik het en ze was helemaal van haar stuk. Ze had het totaal niet verwacht en zei huilend: “Ja Sir.”

Vanaf dat moment heb ik nagedacht over de vraag hoe dit nu verder moest. Een maand later zijn we samen in de buurt een nieuwe collar gaan kopen en zijn we naar Antwerpen gegaan voor een sessie. Het was vooraf duidelijk dat – als we een geschikte collar zouden vinden – deze die middag omgedaan zou worden. Ik had vooraf nagedacht over een contract en dergelijke, maar vond dat toch te overdreven. Bovendien had ik ook niet een echte ceremonie voorbereid, maar wilde ik wel dat er geloftes waren.

Na een openingsspel stuurde ik haar naar de hoek om zich voor te bereiden, maar had vooral ook zelf tijd nodig om te bedenken welke geloftes er zouden moeten zijn. Terwijl ik daarover nadacht viel me plotseling in dat we het moesten beperken tot de simpele regels die we altijd al hadden. En dat werd het ook uiteindelijk een simple D/s contract met heldere en simpele regels, die eigenlijk alles zeggen wat er geregeld moet worden.

Vanaf die dag heeft kim 3 plichten en 3 rechten en heb ik haar 3 beloftes gedaan. Dat is al, meer hoeft niet.

Drie plichten

 1. Ik verwacht van mijn meisje altijd absolute openheid en absolute eerlijkheid.
 2. Ik wil dat mijn meisje altijd volledig vertrouwen in mij heeft.
 3. Ik wil dat mijn meisje geen dingen doet, waarvan ze weet of denkt dat haar Meester niet wil dat ze die doet.

Drie rechten

 1. Ze heeft het recht om altijd alles (over elk onderwerp) te mogen vragen.
 2. Ze heeft het recht om op elke vraag die ze stelt een antwoord te krijgen. Soms is dat niet het antwoord dat ze graag wil of een antwoord waar ze niets mee kan, maar ze krijgt een antwoord.
 3. Ze heeft het recht om lief te zijn 

Drie beloftes

 1. Ik zal haar eerlijkheid en haar vertrouwen nooit beschamen. Zelf ook altijd eerlijk en oprecht zijn en ook vertrouwen in haar hebben.
 2. Ik zal haar altijd wanneer ze dat nodig heeft helpen en ondersteunen en er altijd voor haar zijn.
 3. Ik zal haar trainen en leren in de dingen waar ze beter kan worden. Ik zal haar geen dingen laten doen die ze niet aan kan. Ik zal haar grenzen opzoeken en haar limieten oprekken, maar altijd haar safewords respecteren.

En eigenlijk waren al deze dingen er al voor we ze ooit op papier zetten of uitspraken. Eerlijkheid en vertrouwen zijn de belangrijkste pijlers waarop deze D/s rust en voor de rest geldt datgene wat mijn lijfspreuk in BDSM werd: Take care and have fun.

StarmasterX | info@starmasterx.com