Sub
Sinds deze site startte had ik korte tijd een sub. Door privé-omstandigheden kon zij daar geen vervolg aan geven.
En toen gebeurde het onmogelijke. Op zaterdag 20 juni 2009 raakte ik in een chatroom in gesprek met kim. Het klikte meteen en na een uurtje zetten we de chat voort op MSN. Een paar dagen later gaf ze aan dat ze wel een koffiedate wilde. Op donderdag 25 juni 2009 gingen kim en ik koffie drinken en besloten we dat we samen op pad gaan naar wat in een echte D/s moet eindigen. Het einde van een onrustige tijd van zoeken; in 5 dagen weten we het zeker: zij is mijn sub en ik ben haar Meester; of om met kim te spreken: "Ja, Sir."

Kim
En wat zegt kim zelf over ons?

Na een onrustige tijd, gebeurde toch wat ik niet meer voor mogelijk hield.
Ik was even in een chatbox en daar sprak Starmaster mij aan.
Bij de eerste regel die hij mij schreef, kreeg ik een warm apart gevoel.
We raakten in gesprek en al gauw vertrokken wij naar msn, waar ons gesprek verder ging.
Starmaster maakte iets in mij los, maar gaf mij tevens een rustig gevoel.
Hoe meer het gesprek verliep, hoe meer ik merkte dat hij mij diep raakte.
Er volgden nog een paar avonden, waar wij veel met elkaar praatten.
En het goede gevoel wat hij mij gaf, raakte ik niet meer kwijt.
De gedachten aan hem, lieten mij niet meer los.
We besloten dan ook al snel te gaan koffie drinken en daar werd ons gevoel alleen maar bevestigd.
We besloten daar om samen de weg te gaan bewandelen.
Vol trots kan ik dan ook zeggen, dat ik heel trots ben dat Starmaster mijn Sir wil zijn.
En dat ik, *Hem* als zijn sub en eigendom mag dienen.
 
liefs van uw sub kim.

(Omdat ze weet dat ik niet zo verzot ben op de term Meester, heeft ze me gevraagd of ze mag aanspreken met de mooie titel van Sir. Dit meisje maakt eindelijk mijn BDSM gevoel compleet. Starmaster is thuis, maar gaat weer op weg, samen met haar)

kim's blog
Met ingang van vandaag heeft kim een eigen weblog. Wat daar staat is helemaal door haar zelf geschreven. Alleen de Engelse vertaling is door mij gemaakt.
As from today kim has her own weblog. Everything there is written by her and only translated by me, without changing anything to the content.  

Sub
Shortly after I launched this site I had a sub. Due to private circumstances she could not go through with that. And then the impossible happened. On Saturday, June 20th 2009 I chatted in a chatroom with a girl named kim. We hitted it of right away and one hour later we chatted on MSN. A few days later she said she wanted to meet for coffee. On Thursday June 25th 2009 kim and I had coffee on a fair somewhere halway between her house and mine and we decided to start a process that should lead to a D/s. A very disturbing time of searching has come to an end: she is my sub and I am her Master; or to say it in her words: "Yes, Sir."

Kim
And what does kim say about us?

After a very unstable period, happened what I never believed could happen.
I briefly entered a chatroom and was adressed by Starmaster. Even after reading his first line, a very warm and special feeling came over me. Soon we were in a deep conversation and decided to continue on MSN.
Starmaster opened something up inside me, but at the same time gave me a very calm feeling.
As the chat continued I noticed that he had hit me in a very deep place. We chatted some more nights and the good calming feeling never disappeared.
I couldn't get him out of my mind anymore. Soon we decided to have coffee and the feelings we had were just confirmed at that date. We immediately decided there and then to walk together in BDSM-land from now on. It is with all my pride that I can say, that I am proud that Starmaster wants to be my Sir.
And that I am very lucky to serve "Him" as his sub and property.

With love, your sub kim.

(For she knows I am not that fond of being called Master she has asked if she could address me with the very nice english term 'Sir'. This girl finally completes my BDSM feeling. Starmaster finally arrived home, only to start travelling with her again, his slut)

Foto/Picture

StarmasterX | info@starmasterx.com