Komende onderdelen die worden toegevoegd
Het trainingsmanual is toegevoegd aan de site, alhoewel er nog enkele aanpassingen en uitbreidingen op plaats moeten vinden. 
Manual is misschien een wat te groot woord. Het zijn mijn eigen persoonlijke ervaringen met training en coaching (binnen en buiten BDSM) gecombineerd met zaken uit de literatuur en documentaires.
Alles bij elkaar is het een hulpmiddel voor diegene die zelf (als Dom) de training van zijn eigen sub ter hand wil nemen of die bepaald gedrag van zijn/haar sub wil veranderen.
Persoonlijk vind ik training ook interessant als onderdeel van het 'normale' BDSM spel.

Vervolgens zal aandacht worden besteed aan het hele informatiestuk rond BDSM. Daarbij komt ook een informatiestuk voor diegenen die geconfronteerd worden met BDSM (partner, ouder, kind) of er meer van willen weten, zonder zelf iets met BDSM te hebben, inclusief het opzetten van een 'lotgenoten-club' voor partners of ouders die te maken krijgen met BDSM.

Met ingang van medio augustus heeft kim (mijn toegewijde sub) haar eigen weblog op deze site. Hier zal ze haar persoonlijke ervaringen over onze D/s relatie vermelden.

Next subjects to be added to the site
I will start with adding my training manual. It is not completely finished as of yet but certainly useable in it's present form. In due time it will be extended.
Maybe manual is too big a wordt for what it is. It is based on my own personal experiences with training and coaching (within and outside BDSM) combined with knowledge from literature and documentaries.
All in all it is a tool for those who (as a Dom) wants to personally train his/her sub or who wants to change certain behaviour in a sub.
Personally I feel training can be interersting as a part of a 'normal' BDSM play.

After that I will start on the whole information part around BDSM. Included will be information for those confronted with BDSM (partner, parent, child) or just want to know more about it, without being personally aroused by BDSM. Also there will be a club of friends for partners or parents that become involved (through partner or child) in BDSM.

Starting midth August kim (my devoted sub) has her own weblog on this site. Here she will share her experiences about our D/s relationship.

StarmasterX | info@starmasterx.com