2.      Definities

Mannelijk/vrouwelijk
Veelal zal in dit stuk geschreven worden over een mannelijke dominant en een vrouwelijke submissive omdat dit voor mij persoonlijk de normale situatie is. Het merendeel van de tekst is echter ook van toepassing op vrouwelijke dominanten en mannelijks subs.

De termen slaaf en Meester
Alhoewel eenmalig gebruikt in de titel zal ik de woorden slaaf of slavin verder niet gebruiken. Voor mij persoonlijk heeft deze term een associatie met de gedwongen slavernij uit vervlogen eeuwen en dus gebruik ik liever de term sub of submissive. De nederlandse term onderworpene is me te ouderwets. Ook in een 24/7 relatie praat ik over Dom en sub en niet over Meester en slavin.

Engelse termen
Hier en daar maak ik gebruik van de engelse termen, omdat de in de literatuur gebruikte afkortingen ook de engelse zijn.

Machtsoverdracht
Voor mij heeft BDSM altijd te maken met machtsoverdracht. De sub geeft aan haar Dom de macht om over haar te beschikken binnen de door haar aangegeven limieten. Met deze macht krijgt de Dom ook de verantwoordelijkheid. Vanaf dat moment draagt hij dan ook de verantwoordelijkheid en de zorg voor de sub. Deze machtsoverdracht kan heel beperkt zijn (bijvoorbeeld alleen blinddoeken) of totaal: de sub staat (zonder limieten) toe dat de Dom alles mag doen wat hij goeddunkt.

BDSM is een spel?
Ik beschrijf BDSM vaak als een spel. Dat wil niet zeggen dat het geen serieuze aangelegenheid zou zijn en dat het een spelletje is of niet echt. Ik noem het een spel omdat beide spelers er plezier aan moeten beleven en omdat het aan regels is gebonden. Als ik het heb over een spel, dan is dat hetzelfde als wat anderen een sessie zouden noemen.

Pijn
In BDSM heeft pijn een andere functie en betekenis dan in de wereld buiten BDSM. Voor de buitenstaander is dat moeilijk te begrijpen. Pijnprikkels zelf worden in BDSM als een positieve stimulus gezien. Pijnprikkels worden als negatief ervaren als ze worden uitgedeeld om een sub te corrigeren. Het is dus niet de prikkel als zodanig die negatief is, maar ze kan negatief worden als ze uitgedeeld wordt ter correctie. (Lees ook elders op deze site over pijn)

Voorbeelden
Op veel plekken in dit artikel zullen voorbeelden worden gegeven. We hebben hiervoor 2 personen bedacht: Ella en Jan. Ella is een sub en Jan is een Dom en tevens Ella’s trainer.

Correctie, straf en lust
In de wereld buiten BDSM zijn dit bijna drie synoniemen. Binnen BDSM is er echter een groot verschil tussen deze drie. Iedereen buiten BDSM zal het krijgen van 30 stokslagen als een straf ervaren. Het was eeuwen geleden ook als ‘straf’ bedoeld en heette ook zo. Het was negatief en bedoeld om fout gedrag te bestraffen.
In BDSM worden 30 slagen met een cane niet persé zo ervaren. Het is iets erotisch waar beide partners (sexueel) opgewonden van raken.
Ook kan het nog steeds een straf zijn bedoeld om bewust fout of onbehoorlijk gedrag van een sub af te straffen.
Tot slot kan het ook een correctie zijn met als doel de sub iets te laten leren. Het is dan om onbewust fout gedrag te corrigeren en in de toekomst te voorkomen.
Toch zijn we dat allemaal ‘straf’ blijven noemen. Het zou daarom verwarring opleveren als we het corrigeren van fout of ongewenst gedrag dan ook straf zouden noemen, al wordt dat wel heel vaak gedaan. In dit kader spreken we over:

  • Lust: als we het uitdelen en ontvangen van (pijn)prikkels bedoelen met als functie om hieraan genot te beleven; geen onderdeel van training en over:

     
  • Straf: als we het uitdelen en ontvangen van (pijn)prikkels bedoelen met als functie om bewust fout of onbehoorlijk gedrag te bestraffen; en over:

     
  • Correctie: als we het uitdelen en ontvangen van (pijn)prikkels bedoelen met als functie om onbewust fout of ongewenst gedrag te vermijden en gewenst gedrag te stimuleren.

Voorbeelden
Jan vindt het prettig om Ella als afsluiting van elke sessie 17 slagen met de cane te geven. Hij geniet van het hanteren van de cane en hij weet dat Ella er ongelooflijk geil van wordt. We spreken hier over pijnprikkels als luststimulatie.
Jan wil Ella leren om te tellen in zijn oorspronkelijke taal Noors. Ella heeft geen weet van deze taal en Jan noemt de cijfers van 1 tot 10 maar eenmaal. Daarna pakt hij de cane en begint met elke fout die ze maakt opnieuw. Dit is correctie; Ella maakt deze fouten niet bewust, maar weet niet beter en moet nog leren.
De andere dag controleert Jan eerst of Ella de cijfers nog steeds kent en dat is zo. Als hij haar echter weer laat tellen bij slagen met de cane wordt ze ballorig en maakt express fouten.
Bovendien vergeet ze dank U te zeggen. Dat is bewust fout en onbehoorlijk gedrag dat tot een straf leidt.

De verschillen in deze begrippen binnen de BDSM zijn voor trainingsdoeleinden essentieel. Bij een sub mag nooit onduidelijkheid bestaan over de redenen waarom een bepaalde ‘pijn’ ontvangen wordt en of er sprake is van lust, correctie of straf.

StarmasterX | info@starmasterx.com