3.      Typering van BDSM relaties

 Voor het trainen van een sub maakt het uit om wat voor soort D/s relatie het gaat. Zowel het niveau als de aard van de training is onder andere afhankelijk van het soort relatie. In het kader van dit stuk onderscheid ik 4 soorten relaties die ik kort definieer.

A. Incidenteel spel relatie

Misschien is hier zelfs geen sprake van een echte relatie. Een Dom en een sub die incidenteel met elkaar een spel spelen. Zij hebben (nog) geen vaste relatie en spelen mogelijk voor het eerst met elkaar. Zij kennen elkaar maar beperkt en meestal zal ook de machtsoverdracht behoorlijk gelimiteerd zijn. De machtsoverdracht moet vaak per keer worden afgesproken en geldt in de regel alleen voor de duur van het feitelijke spel.

Het kan zijn dat de Dom en de sub elkaar ergens om 8 uur ontmoeten: eerst wat praten, koffie drinken en afspraken maken en daarna van 9 tot 11 een spel spelen. Om 11 uur drinken ze gezellig nog wat en praten nog wat na, waarna om 12 uur ieder zijns weegs gaat. De machtsoverdracht begint om 9.00 uur en eindigt om 11.00 uur.
In deze incidentele spel relatie zal vaak geen sprake zijn van training of slechts op een zeer beperkt niveau. Soms kunnen bepaalde technieken echter wel deel uitmaken van het spel.

B. Het spel met een gecollarde sub

Dit zal niet teveel nadere uitleg behoeven. In deze situatie kennen de spelers elkaar goed en zijn de afspraken over machtsoverdracht bekend. De machtsoverdracht kent meestal minder limieten en het niveau van trainen is veel intenser. De machtsoverdracht begint meestal vanaf het moment van ontmoeten en duurt tot het moment van vertrek.

In het bovengenoemde voorbeeld duurt de machtsoverdracht dan ook van 08.00 uur tot 12.00 uur. Veelal gaat de machtsoverdracht telkens automatisch in zodra de spelers elkaar ontmoeten in een BDSM setting. Deze ontmoetingen zijn altijd georganiseerd. (Spelers hebben dag en tijd afgesproken of Dom heeft een sub opdracht gegeven om ergens op een bepaald tijdstip te zijn)

De Dom zal niet elke keer willen hoeven te herhalen hoe hij het hebben wil en de sub weet graag waar ze aan toe is; die duidelijkheid kan door training worden verkregen.

C. De 24/7 lifestyle

De 24/7 relaties bestaan er in alle soorten en maten. In het kader van dit artikel is het belangrijkste verschil met de onder ‘B’ genoemde situaties dat de spelers ook hun leven met elkaar delen. Ze wonen samen en komen elkaar dus voortdurend tegen. Toch is er geen situatie van continue machtsoverdracht. Wel is er een situatie waarin dit van het ene moment op het andere direct geïnitieerd kan worden.

In een dergelijke lifestyle kan een Dom van het ene moment op de andere (bijvoorbeeld met een simpele knip van de vingers) een BDSM setting creëren waarmee de machtsoverdracht direct een feit is. Soms betekent dit ook dat de machtsoverdracht nog steeds voortduurt terwijl de Dom het spel al lang beëindigd heeft. Begin en einde van spel zijn niet altijd duidelijk gemarkeerd.

Tussen de spelmomenten in zijn er echter altijd periodes waarin er sprake is van gelijkwaardige partners zonder machtsoverdracht. In de regel zal ook tijdens deze periodes de sub meer afhankelijk zijn van de Dom dan partners normaal gesproken in een niet-BDSM relatie zijn.

Het belang van training voor de handhaving van een 24/7 relatie is erg groot. Het is zelfs de vraag of een 24/7 relatie op de lange duur kan blijven voortbestaan zonder training of zonder een uitgebreide set van regels en afspraken. Dat laatste is eigenlijk ook een vorm van training.

D. De TPE relatie

TPE staat voor Total Power Exchange. Eigenlijk was het beter geweest als het CPE (Constant Power Exchange) zou hebben geheten. Het is ook niet zo dat er sprake is van een totale machtsoverdracht want ook in een TPE kan er sprake zijn van limieten. Bovendien blijft er ook nog wel wat macht over bij de sub die immers ook als individu moet kunnen blijven functioneren.

Wat de TPE anders maakt dan de gewone 24/7 relatie is dat de machtsoverdracht continue is. De sub zal continue (24/7) in een onderdanige en dienende rol ten opzichte van de Dom zijn. In de aanwezigheid van anderen zal dat niet altijd – voor de buitenstaander – duidelijk zijn.
Twee voorbeelden ter illustratie van een sub in een TPE relatie:
“Als mijn man en ik alleen zijn draag ik enkel- en polsbanden, ben ik meestal naakt en zit ik op mijn knieën naast zijn voeten; als de kinderen erbij zijn ben ik gekleed, zit naast hem maar leg mijn hoofd vaak in zijn schoot zodat hij me kan aaien als een huisdier.”
“Als mijn man en ik uit eten gaan, zal hij voor mij bestellen, ik doe suiker en melk in zijn koffie en roer voor hem; bovendien begin ik pas met eten, nadat ik van hem een knikje heb gekregen dat ik daarvoor toestemming heb; dat is altijd later dan hij.”
Mijns inziens kan een TPE situatie pas ontstaan nadat er uitvoerige training heeft plaatsgevonden.

StarmasterX | info@starmasterx.com