4.      Typering van de spelers

Naast de relaties zijn ook de type BDSM spelers van belang voor de aard en methode van training. Het is de combinatie van deze typering en die van de relatie die de mate van submissie aangeeft. De mate van submissie is bepalend voor het type training dat het meest succesvol zal zijn.

Er zijn heel veel soorten typeringen van BDSM spelers; ik beperk me hier tot een grove indeling van 2 soorten voor zowel de Dom als de sub. Wat ik beschrijf zijn de uitersten, maar er zijn vele tussenvarianten mogelijk.

A. De service georiënteerde sub

Deze sub heeft de hoogste mate van submissie. Zij beleeft zelf weinig rechtstreekse genoegens aan het spel. Het gaat er haar in het spel om de Dom zoveel mogelijk te plezieren. Hoe ‘liever en onderdaniger’ ze is voor haar Dom, des te tevredener zal deze zijn. Daar haalt zij haar kick vandaan.

De meeste van deze subs verdragen zelf slecht pijn, maar kunnen het verdragen omdat hun Dom daar gelukkig van wordt. Er is sprake van een hoge mate van ‘verering’ van of ‘liefde’ voor hun Dom. Dat hoeft geen romantische liefde te zijn; in BDSM zijn ze bereid om (bijna) alles voor hun Dom te doen.

Deze sterke submissieve houding maakt dat een erg ‘slaafse’ of ‘dierlijke’ vorm van training een succesvolle methode kan zijn. De beloningen kunnen klein zijn (als de Dom maar tevreden is) en ook ‘niet straffen’ wordt snel als een beloning gezien.

B. De ego georiënteerde sub

De masochiste is een goed voorbeeld van deze sub. Ze wil haar Dom wel dienen omdat deze dan met haar wil spelen. Haar genot haalt ze echter niet zo zeer uit het behagen van haar Dom als wel uit het spel zelf. De masochiste wil pijn ervaren en heeft aan die ervaring voldoende voor haar plezier. Of haar Dom het daarbij ook leuk heeft is voor haar eerder een bijzaak.

Dat lijkt een heel eogoïstisch motief, maar dat is niet zo. Voor beide type subs geldt dat ze – zoals dat ook hoort in een spel – plezier aan het spel beleven. De ene direct de andere indirect omdat haar Dom plezier beleeft aan het spel.

Deze sub is veel minder submissief en kan makkelijker getraind worden door daarbij zelf sterk beloond te worden. ‘Niet straffen’ wordt zelden als een beloning ervaren.

C. De service georiënteerde Dom

De service georiënteerde Dom zoekt een sub die het prettig vindt haar Dom te plezieren. Zo’n Dom is vooral geïnteresseerd in die zaken binnen de BDSM waarvan hij weet dat zijn sub er opgewonden van raakt. Hij raakt op zijn beurt vooral opgewonden van haar opwinding.

Zij wil iets – bijvoorbeeld pijn – heel graag hebben en hij wordt er opgewonden van haar dat te mogen geven. Evenals de service georiënteerde sub is er ook bij deze Dom sprake van ‘adoratie’ of ‘bewondering’ van de sub. Zijn ego zal enorm gestreeld worden als zijn sub goed presteert waardoor hij trots kan zijn en met haar kan pronken.

Een dergelijke Dom gelooft erg in ‘belonen’ van het goede gedrag en heeft moeite met ‘straffen’ van het slechte gedrag. Hij heeft snel de neiging om haar ‘foute’ gedrag te vergoeilijken.

D. De ego georiënteerde Dom

De sadist is een goed voorbeeld van deze Dom. Hij zal wel goed voor zijn sub zorgen (ze is zijn kostbaarste bezit) maar in het spel draait het enkel en alleen om zijn genot. Als zijn sub daaraan ook plezier beleeft is dat mooi meegenomen, maar niet een eerste vereiste.

Hij zal haar limieten wel respecteren, maar als hij zelf geen rechtstreeks plezier uit het spel haalt, kan hij het nergens anders vandaan halen en is hij snel ongeïnteresseerd. Hij houdt wel van zijn sub, want heeft haar nodig om zijn genot te halen, maar van adoratie of bewondering kan geen sprake zijn.

Deze Dom schept een genoegen in het straffen van fout gedrag. Hij heeft ook erg de neiging fout gedrag op te sporen en vergeet daardoor vaak het goede gedrag te belonen. Hij heeft moeite om resultaten te halen in trainingen behalve met een ego georiënteerde sub.

Zoals gezegd de meeste Doms en subs bevinden zich ergens tussen deze twee uitersten. De pure sadist kan in training alleen resultaten bereiken met de pure masochiste.

StarmasterX | info@starmasterx.com