BDSM training

 

1.      Inleiding

In dit schrijven worden een aantal uitgangspunten behandeld van de theoretische ondergrond van slaventraining. Dit is niet een kant-en-klare handleiding voor een training maar een toelichting op een aantal basis-principes met voorbeelden. De bedoeling is om enig inzicht in de materie te geven. Zoals in veel gevallen leiden er ook hier vele wegen naar Rome en is er niet een juiste methode van training. Ieder doet dat op zijn eigen manier, aangepast aan zijn situatie en dat is ook de beste methode.

Voor wie is dit schrijven bedoeld?
In de eerste plaats voor Dominanten die er over nadenken hun eigen sub in opleiding of training te nemen. Voor de professionele trainer gaat dit schrijven niet ver genoeg. Gelukkig zijn er echter steeds meer Dominanten die zelf proberen hun subs te trainen. Dat kan ook prima, het kost veel minder en is leuk om te doen. Bovendien is het ook een goede ervaring voor Dom en sub en zal de relatie er door versterkt worden.

Ook voor de Dom die de training uit handen geeft aan een professionele trainer is het handig dit te lezen. Het is gemakkelijk voor het onderhoud van de training en bovendien worden veel zaken makkelijker te begrijpen als je er wat van af weet.

Tot slot is het bedoeld voor subs die in training zijn of willen gaan. Ook voor hen zal het duidelijker worden, wat het nut is van bepaalde regels en oefeningen. Cleaning with meaning is hierbij een belangrijk principe: de meeste mensen zijn geneigd zich aan regels te houden wanneer ze de functie en het doel van die regels begrijpen en onderschrijven.

Wat is training eigenlijk en wat is het doel ervan?
Een sub zal waardevoller zijn voor haar Dom als ze bepaalde zaken beter kan, maar vooral als ze zich gedraagt op de manier zoals haar Dom dat ideaal vindt. Elke sub wil het haar Dom naar de zin maken, maar kent niet altijd het juiste gedrag of weet niet altijd hoe dit gedrag te bereiken. Het is de taak van de Dom zijn sub daar te brengen.
Leren, ontwikkelen en laten groeien van een sub is een belangrijke taak van de Dom. Enerzijds in zijn eigen belang (zijn sub kan hem beter bedienen) anderzijds ook in het belang van de sub die een recht heeft op haar ontplooiing.
Training is dus vooral het aankweken en bevorderen van gewenst gedrag en het vermijden of verminderen van ongewenst gedrag. Dit gaat door middel van correctie en beloning en door het leggen van associaties tussen gedrag enerzijds en correctie en beloning anderzijds. Met een duur woord ook wel: conditioneren genoemd.

 

StarmasterX | info@starmasterx.com